Inkubatorn – tillväxtfabriken i Växjö

Har du hört talas om inkubatorn Företagsfabriken i Växjö, eller kanske SUP46 i Stockholm? I ett samhälle där en allt större del av näringslivet fylls av entreprenörer och nystartade bolag uppstår nya sätt att starta företag. Idag behövs väldigt lite för att man ska kunna komma igång med sin idé och man kan få mycket hjälp på vägen med till exempel kapital, kunskap, kontakter och kontorsytor. Ett fenomen som har växt sig stort de senaste åren är inkubatorer. En inkubator är egentligen ett sätt att hantera innovation och att få fart på nystartade företag. Dessa är ofta starkt kopplade till skolor och universitet. Inkubatorn är ett ställe där företag, mentorer och andra intresserade aktörer samlas för att utbyta idéer och utveckla varandras koncept.

Inkubatorn hjälper nyföretagare framåt

Inkubatorn har växt till en institution

Från att ha varit ett koncept som bara de mest innovativa och moderna entreprenörerna från USA och Kina kände till, har inkubatorer blivit ett koncept som de flesta i samhället numera är bekanta med. Inkubatorn är idag en vanlig mötespunkt för entreprenörer. Att ansöka till en inkubator är ofta ett av de första stegen som grundare och entreprenörer tar för att få en snabbstart på sina företag. Några av de allra mest berömda inkubatorerna i Sverige i dagsläget finns i storstäderna. Uppsala Innovation Centre, GU Ventures i Göteborg och SUP46 i Stockholm är bland de största och mest populära som finns i landet just nu. Här samlar en rad talanger som vill skapa tillväxt i sitt företag och till samhället. Lär dig mer om ekonomisk tillväxt på spelapåcasino.se som har information om casinospel. När man har god kunskap och ekonomisk tillväxt är det lättare att få plats på inkubatorn.

Vi har tagit upp vikten av inkubatorn för entreprenören och för företagarna. En annan aspekt av inkubatorer är hur företag som är större kan ha nytta av de innovationer som växer fram i inkubatorer. Etablerade företag kan till exempel ta hjälp av entreprenörer som finns på dessa ställen. Dessa stora bolag har insett hur mycket talang som finns bland individerna på inkubatorerna. Företag kan välja att betala för korta eller långa projekt som utförs av dessa talanger. Inkubatorn kan också fungera som en länk mellan de stora etablerade bolagen och de unga entreprenörerna som håller till där. Det är inte ovanligt att bolag går från att köpa enskilda tjänster av individer på inkubatorer, till att helt enkelt anlita personerna eller köpa produkter av bolagen som utvecklas där.

Världens bästa inkubatorer

Sverige ses ofta som ett land som ligger i framkant när det kommer till entreprenörskap och innovativt nyföretagande. Idag nämns ofta tre specifika regioner eller städer när man pratar om vilka delar av världen som expanderar kraftigt när det gäller nya företag och innovationer som tar marknader till nya nivåer. Ofta är inkubatorn viktig för denna utveckling.

De ställen som det ofta talas om är Silicon Valley i USA, som är hemstaden för mycket av teknikvärldens innovation, Tel Aviv i Israel, och överraskande nog Stockholm i vårt hemland Sverige. Här i Sverige har vi som sagt gott om inkubatorer och man brukar ranka dessa inom olika kategorier när man utvärderar hur värdefulla de är för samhället. Först och främst ser man till vilka resurser inkubatorn i fråga har på plats för att hjälpa företag. Detta kan vara hårdvaror och teknik, lika väl som mer mjuka värden som kontaktnät och tillgängliga mentorer. Sedan ser man också efter hur många ansökningar den får av olika start-ups och andra småbolag.
Den tredje faktorn man ser till är hur det går för företagen som hamnar i inkubatorn. Detta kan vara lite svårt att mäta eftersom olika företag har olika planer sett till när de ska börja visa omsättning och leverera vinst. Därför blir all typ av ranking ganska godtycklig, men generellt sett ser vi att det finns några inkubatorer i världen som alltid rankas i topp. På listan över de 50 bästa inkubatorerna i världen är de flesta baserade i USA, men hela tre är baserade i Sverige. I övrigt ser man att Kina och Indien är på väg uppåt. I dessa länder är inkubatorn ett nytt fenomen.

Växjö börjar ta över

Växjö är en stad som sedan länge har fokuserat på att främja entreprenörskap och nyföretagande. Detta syns bland annat genom att det lokala universitetet har fokuserat sina utbildningar och program i ämnen inom nyföretagande, IT och programmering. Dessa ämnen underlättar för att anpassa studenterna till en föränderlig arbetsmarknad där mer tekniska egenskaper kommer att ligga i fokus. Även inkubatorn Företagsfabriken i Kronoberg är ett gott tecken på detta. Denna fabrik har som mål att fostra morgondagens riktigt framgångsrika bolag. Hit kan företag inom alla möjliga branscher söka sig, men med tanke på hur populärt denna inkubatorn har blivit råder en hård konkurrens. Det man behöver visa upp för att ha en chans att komma in är en tydlig affärsplan, vad medlemmarna i teamet har för arbetsuppgifter och hur man ser på framtiden i bolaget.

För att komma in på Växjös populära inkubator finns det en del saker som man ska tänka på. Det kan verka som mycket arbete, men det är det värt av många anledningar. Dels måste man göra detta arbete oavsett för att vara väl förberedd för det som komma skall i entreprenörsvärlden. Dels är belöningen av att komma in på denna inkubator så pass stor. Här får man tillgång både till både verksamhetens nätverk och resurser. Det viktigaste är dock att först och främst ha en tydlig idé om vad man vill göra. Vilket problem är det man löser? Finns det konkurrenter som gör detta idag eller är lösningen helt unik? Det gäller att presentera svaren på dessa frågor på ett konkret sätt för att komma in på inkubatorn.

Inkubatorer är här för att stanna

Inkubatorn kom som ett nytt fenomen i samhället för några år sedan. Detta fenomen var inspirerat av kulturen i västra USA där entreprenörskap och innovation alltid är på agendan. Numera har i princip varenda stad i Sverige minst en inkubator, och de större städerna har ofta flera stycken. Sverige har tre av de bästa inkubatorerna i världen enligt amerikanska Financial Times. Det finns därmed otroligt många möjligheter och resurser för svenska entreprenörer att nå sina drömmar och få saker att hända. Sällan har det funnits en tid i historien då det har varit så fördelaktigt att starta ett nytt företag som nu. Så ta chansen och förbered dig noga inför din ansökan till din lokala inkubator.