Entreprenörskap – så blir du bra

Entreprenörskap innebär att vara egen företagare och ofta lägger man också in en innovativ aspekt i ordet. Entreprenörskap innebär att vara sin egen chef och att driva och leda en verksamhet mot uppsatta mål. Detta kan se ut på väldigt många olika sätt och ske i liten eller stor skala. Det finns stora kända företagsledare i världen men det finns också små egenföretagare som kämpar på i det tysta. Att vara entreprenör kan vara väldigt roligt och stimulerande men det kan också innebära många svåra utmaningar och på många marknader är det tuff konkurrens.

Entreprenörskap innebär ofta ett upptaget liv

Entreprenörskap innebär ett varierat liv

Entreprenörskap innebär ofta ett variationsrikt liv och den ena dagen är sällan den andra lik. Att vara entreprenör kan vara att jobba ensam men det kan också vara att ha många anställda under sig som behöver ledning och stöd. Ofta är entreprenören den som startar upp verksamheten och är idémässigt den drivande personen i företaget. Det gäller att man har mycket uthållighet och tålamod om man ska kunna förverkliga sin idé. Ofta möter en entreprenör på ifrågasättanden från sin omgivning.

En vanligt förekommande form av entreprenörskap är att man har en unik idé som man verkligen tror på och som man satsar allt på att omsätta i praktiken. Det kan handla om en ny produkt som saknas på marknaden eller ett nytt sätt att marknadsföra och sälja en befintlig produkt. En annan vanlig företagsidé är att sälja en ny tjänst eller en befintlig tjänst på ett nytt sätt. Att komma på en sådan här unik och revolutionerande idé som inte redan finns på marknaden är få förunnat.

Man måste inte ha en revolutionerande idé

Men man måste faktiskt inte ha någon revolutionerande idé för att vara egenföretagare. Många gånger räcker det långt med ett riktigt stort engagemang och att man är arbetsam. Det finns faktiskt många marknader som inte är mättade och där det finns plats för fler aktörer även om man inte har något oerhört unikt att komma med. Detta är en aspekt av entreprenörskap som många glömmer. Att vara egen företagare handlar i grunden om att våga prova. Den som aldrig provar kommer garanterat aldrig att lyckas.

Det är dock viktigt att fundera på vilka risker man är beredd att ta som entreprenör. Somliga företagare satsar allt och tar stora lån för att ha möjlighet att förverkliga sin idé. Andra ligger lite lågt till en början och låter företaget växa långsamt i takt med att efterfrågan på företagets produkter eller tjänster ökar. Det är viktigt att tänka efter innan man ger sig in i ett entreprenörskap och att ha en plan för hur företaget ska växa. Detta kallas för att ha en affärsplan.

Olika aspekter av entreprenörskap

Entreprenörskap innebär ofta ett varierat liv och eget företagande kan se väldigt olika ut. Vem som helst kan starta ett företag men det är viktigt att fundera i förväg vad man ger sig in på. Man bör tänka igenom riskerna men man bör samtidigt inte vara rädd för att starta igång en verksamhet. Det är bara de som vågar testa som kan få se sina idéer bli verklighet. En bra möjlighet är att starta igång sin verksamhet parallellt med till exempel en ordinarie anställning.