Växjö stad växer

Den generella trenden som vi just nu ser i samhället är att de flesta jobben och många av invånarna rör sig mot storstäder. I och med att jobbtillfällen och utbildningar tenderar att placeras i de större städerna, är det naturligt att de mindre urholkas med tiden. Dock finns det undantag till denna regel. Ett exempel på ett sådant undantag är Växjö, staden i sydöstra Sverige som bland annat är känt för ett universitet inriktat på IT, ekonomi och marknadsföring. I Växjö ser man istället att antalet jobbtillfällen såväl som antalet invånare ökar varje år.

Växjö är en småstad som växer

Växjö – en attraktiv ort för arbete

Vad anser experter och nationalvetare att denna sällsynta tillväxt beror på? De vanligaste och mest rimliga svaren finns som nästan alltid i frågorna kring utbildning och arbete. Låt oss först titta på ämnet utbildning. Det numera kända Linnéuniversitetet i Växjö har genom åren arbetat mycket på sin läroplan och sett till att man inriktar sina program på smalare ämnen. Detta gör att studenterna skaffar sig spetskompetens som blir värdefull på en framtida arbetsmarknad. Men det är bara en del av förklaringen.

Som man kan ana räcker det inte med att bara lägga om utbildningen och att attrahera duktiga studenter. Om man inte ser till att behålla studenterna i det lokala arbetslivet blir det ändå ingen tillväxt. Det man har gjort i Växjö är att se till att skapa effektiva och starka relationer mellan bolag och studenter. Detta har fått de studerande att öppna ögonen för de lokala bolagen. En anställning här kan mycket väl ge en högre position och mer ansvar snabbare, än i de större städerna.

Vilka bolag etablerar sig i Växjö?

Låt oss ta en titt på arbetslivet också. Av olika anledningar tenderar städer att attrahera en viss industri. Med tiden blir en bransch eller en industri nästan synonym med staden. Till exempel har Trollhättan och Göteborg blivit ”hem” för bilföretag, medan städer i Norrland producerar merparten av malm och järn. De bolagen som främst har landat i Växjö av olika anledningar är i första hand moderna IT-bolag, programmeringsfirmor och reklambyråer. Detta ligger mycket i linje med det som studeras lokalt.

Det är såklart inte bara nystartade företag och byråer som väljer att etablera sig i Växjö och ta tillvara på den lokala kompetensen. Det är till och med vanligt att större bolag som kanske har sina huvudkvarter eller sitt riktiga säte någon annanstans, väljer att ha just sin IT-avdelning just här. Så pass mycket lokal kompetens finns det alltså. Man kan konstatera att strategin som går ut på att smalna av utbildningar och nischa sig mot IT har burit frukt.

Växjö i framtiden

Många bolag, skolor och studenter kommer säkerligen följa denna utveckling framöver. Det är inte mycket som talar för att tillväxten i Växjö skulle stanna av, med tanke på hur väl rustat området och dess universitet är för framtida marknader. Snarare kan man vänta sig att allt fler mindre städer med lokala lärosäten kan komma att ta efter denna beprövat framgångsrika modell. Nyckeln ligger som sagt helt enkelt i att matcha de allra viktigaste kompetenserna med de lokala arbetstillfällen som finns.